پروژه شبیه سازی اینورتر چند سطحه به همراه کنترل کننده PI

2,100,000ریال