پروژه شبیه سازی بازوی ربات چند حلقه ای با کنترل کننده PID در سیمولینک متلب

2,000,000ریال