پروژه شبیه سازی به ازای تغییر در سرعت باد و چگالی تابش در توربین بادی و سیستم خورشیدی

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,200,000ریال است.