پروژه شبیه سازی ژنراتور سنکرون وقتی یک اتصال کوتاه سه فاز

800,000ریال