پروژه شبیه سازی کاهش ولتاژ از طریق قابلیت کنترل یک شبکه بزرگ متصل به سیستم PV

قیمت اصلی 2,000,000ریال بود.قیمت فعلی 1,800,000ریال است.