پروژه طراحی با آهنربای دائم با هدف بهبود ضریب توان و تلفات در متلب

1,800,000ریال