پروژه پردازش و بخش بندی تصاویر مغز برای کمک به تشخیص تومور

قیمت اصلی 3,500,000ریال بود.قیمت فعلی 3,200,000ریال است.