پروژه کنترل حالت کشویی تطبیقی با روش Takagi-Sugeno

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.