پروژه کنترل گشتاور تطبیقی IPMSM با عملیات MTPA

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.