پروژه کنترل svc متصل به کوره قوس الکتریکی با پیش بینی توان راکتیو

قیمت اصلی 5,500,000ریال بود.قیمت فعلی 4,500,000ریال است.