ارسال سوال

لطفا قبل از ارسال سوال، این قوانین را مطالعه بفرمایید

  • پاسخ اکثر سوالات شما از قبل روی سایت متلب پروژه موجود است. لطفا ابتدا در سایت جستجو کنید.
  • عنوان سوال با محتوای سوال یکسان نباشد.
  • از ارسال عناوینی مثل: لطفا راهنمایی کنید، نمی‌دانم چکار کنم، نظر شما در این مورد چیست یا یک سوال مهم خودداری نمایید.
  • قبل از ارسال سوال، املا و نگارش متن را بررسی بفرمایید.
  • تا حد امکان سوال خود را دقیق و به صورت کامل تایپ کنید.
  • از قصد خود برای ارسال سوال مطمئن شوید. چرا که امکان حذف سوال پس از انتشار وجود ندارد.
  • از ارسال تبلیغات یا لینک وب‌سایت خود به قصد تبلیغات اجتناب نمایید.

از آنجا که هدف ما ایجاد یک فضای مفید برای همفکری و رسیدن به پاسخ سوالات برنامه نویسی و نرم افزاری در حوزه متلب و سایر نرم افزارهای مهندسی است، در صورتی که سوال شما یکی از شرایط فوق را نداشته باشد، توسط ناظرین تایید نخواهد شد.