بایگانی برچسب: شبیه سازی سیستم IEEE با 10 ژنراتور و 39 باسه