بایگانی برچسب: شبیه سازی یک ترانسفورماتور در حالت مدار باز و اتصال کوتاه