آموزش الگوریتم یادگیری عمیق CNN با متلب

آموزش الگوریتم یادگیری عمیق CNN با متلب

آموزش برنامه نویسی در متلب پروژه
Role of Time Management for Quality Education

الگوریتم یادگیری عمیق CNN چیست ؟

CNN یا Convolutional Neural Network یک نوع از شبکه‌های عصبی عمیق است که بخصوص برای پردازش تصاویر و ویدیوها استفاده می‌شود. این الگوریتم شامل لایه‌های مختلفی از فیلترهای کانولوشن، لایه‌های ادغام (pooling) و لایه‌های تماماً متصل (fully connected) است که به صورت سلسله مراتبی اطلاعات را از ورودی تا خروجی پردازش می‌کنند.

 

اهمیت الگوریتم یادگیری عمیق CNN در چیست ؟

اهمیت CNN در یادگیری عمیق این است که این الگوریتم قادر به استخراج ویژگی‌های مفید و پرکاربرد از تصاویر و ویدیوها است. با استفاده از فیلترهای کانولوشن، CNN قادر به تشخیص الگوها، حوادث، اشیاء و ویژگی‌های مختلف در تصاویر است. همچنین، لایه‌های ادغام کمک می‌کنند تا اطلاعات مهم در تصاویر به صورت خلاصه‌تر و با کاهش ابعاد، استخراج شوند.

با توجه به اینکه تصاویر و ویدیوها دارای حجم بالا و اطلاعات پیچیده هستند، استفاده از CNN به عنوان یک الگوریتم یادگیری عمیق بسیار مؤثر و کارآمد است. این الگوریتم به طور گسترده در زمینه‌های تشخیص تصویر، تشخیص صدا، ترجمه ماشینی، خودروهای هوشمند و بسیاری از حوزه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

حال به سراغ کدهای متلب الگوریتم یادگیری عمیق STM با متلب خواهیم رفت 

 

% Load the CIFAR-10 dataset
;data = load(‘cifar10.mat’)
;XTrain = data.XTrain
;YTrain = data.YTrain
;XTest = data.XTest
;YTest = data.YTest

% Define the CNN architecture
layers = [
imageInputLayer([32 32 3])

convolution2dLayer(3, 16, ‘Padding’, ‘same’)
batchNormalizationLayer
reluLayer

maxPooling2dLayer(2, ‘Stride’, 2)

convolution2dLayer(3, 32, ‘Padding’, ‘same’)
batchNormalizationLayer
reluLayer

maxPooling2dLayer(2, ‘Stride’, 2)

convolution2dLayer(3, 64, ‘Padding’, ‘same’)
batchNormalizationLayer
reluLayer

fullyConnectedLayer(10)
softmaxLayer
classificationLayer
];

% Specify the training options
‘, …(options = trainingOptions(‘adam
, …’MaxEpochs’, 20
, …’MiniBatchSize’, 128
, …’ValidationData’, {XTest, YTest}
;’Plots’, ‘training-progress’)

% Train the CNN model
;net = trainNetwork(XTrain, YTrain, layers, options)

% Evaluate the trained model
;YPred = classify(net, XTest)
;accuracy = mean(YPred == YTest)
;disp([‘Accuracy: ‘, num2str(accuracy)])

دیدگاه خود را درباره این مقاله با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه