آموزش بهینه سازی چند هدفه با الگوریتم ژنتیک

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

آموزش بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک

در ادامه آموزش های موسسه متلب پروژه آموزش بهینه سازی چند هدفه به کمک الگوریتم ژنتیک در متلب آشنا خواهید شد این آموزش از مقدماتی تا پیشرفته ادامه خواهد داشت و به صورت کاملا رایگان در دسترس می باشد.در صورتی که نیاز به انجام پروژه الگوریتم ژنتیک دارید با کارشناسان ما تماس بگیرید

 

آموزش نرم افزار متلب

 

با توجه به درخواست کاربران همیشگی موسسه متلب پروژه کدنویسی الگوریتم ژنتیک چند هدفه در MATLAB در نسخه 2019 ذکر میگردد.

در این مثال ما قصد داریم دو تابع را مینیمم نمایم:
(y(1) = y(1) – 10*exp(-0.2*sqrt(x(i)^2 + x(i+1)^2)
(y(2) = y(2) + abs(x(i))^0.8 + 5*sin(x(i)^3

این دو تابع در فانکشنی تحت عنوان kur_multiobjective قرار گرفته است.
type kur_multiobjective.m

پس همیشه توابعی که قصد دارید بهینه سازی نمایید(تابع fitness ) را داخل یک فانکشن قرار دهید.پس در این مثال به صورت زیر می باشد:
(function y = kur_multiobjective(x
(y = zeros(2,1
for i = 1:2
(y(1) = y(1) – 10*exp(-0.2*sqrt(x(i)^2 + x(i+1)^2)
end

% Compute second objective
for i = 1:3
(y(2) = y(2) + abs(x(i))^0.8 + 5*sin(x(i)^3
end

حال مقدارهای اولیه و محدودیت های از جمله ” تعداد متغیرهای تصمیم گیری ” ، “کران پایین و کران بالا ” ، “محدودیت های نابرابرهای غیرخطی” و همچنین رسم نمودار pareto را تنظیم میکنیم:
FitnessFunction = @kur_multiobjective; % Function handle to the fitness function
numberOfVariables = 3; % Number of decision variables
lb = [-5 -5 -5]; % Lower bound
ub = [5 5 5]; % Upper bound
A = []; % No linear inequality constraints
b = []; % No linear inequality constraints
Aeq = []; % No linear equality constraints
beq = []; % No linear equality constraints
(options = optimoptions(@gamultiobj,’PlotFcn’,@gaplotpareto

دستور اجرای برنامه و نمایش:
 [x,Fval,exitFlag,Output] = gamultiobj(FitnessFunction,numberOfVariables,A, ..
(b,Aeq,beq,lb,ub,options)

(fprintf(‘The number of points on the Pareto front was: %d\n’, size(x,1)
(fprintf(‘The number of generations was : %d\n’, Output.generations

در اینحا آموزش نحوه رسم دیاگرام بود در متلب به پایان رسید در ادامه با آموزش های متنوع متلب پروژه همراه باشید در صورتی که نیاز به انجام پروژه متلب دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه