بهینه سازی داده های تصادفی با الگوریتم کرم شب تاب در متلب

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

بهینه سازی داده های تصادفی با الگوریتم کرم شب تاب در متلب 

از سری پروژه های آماده متلب شبیه سازی توسط اساتید گروه متلب پروژه می باشد.

الگوریتم کرم شب تاب چیست ؟

الگوریتم کرم شب تاب یک مدل تکاملی هوش مصنوعی است که مبتنی بر الگوریتم‌های هوش جمعی و برگرفته شده از طبیعت می‌باشد. کاربرد عمده این الگوریتم درحل مسائل بهینه‌سازی در رشته های مختلف است. در این پروژه برای افزایش قدرت جستجو و دقت الگوریتم و بهبود نتایج حاصل از آن یک الگوریتم کرم شب‌تاب بهبود یافته از طریق تغییر چگونگی حرکت کرم‌های شب‌تاب و استفاده از بهینه سراسری در جست و جوی الگوریتم پیشنهاد شده است. بهینه سراسری باتوجه به نوع عمل بهینه‌سازی می‌تواند ذره‌ای باشد که بیشترین و یا کمترین مقدار را دارد و مقدار این ذره درهربار تکرار به روز می‌شود.

از طرفی حدود تغییرات مقادیرx1 و  x2 و x3  عبارتند از:

ضمنا باید شرط اینکه جمع X1 و X1   نیز حتما 8 باشد نیز برقرار باشد.

حال می خواهیم از طریق الگوریتم کرم شب تاب مقادیر بهینه x1 و x2وx3 را در شرایطی پیدا کنم که الف :  y تابع فوق در حالت بیشترین و ب:  y تابع فوق در حالت کمترین باشد

در این پروژه امکان بهینه سازی داده های زیر (جدول مربوط به طرح اولیه ازمایش است و هنوز مدل نشده است )بدون اینکه  مدل شده باشند از طریق الگوریتم کرم شب تاب وجود دارد ( حدود تغییرات و شرایط مقادیرx1 و  x2 و x3   همانند سوال اول است)؟ اگر وجود دارد لطفا از طریق الگوریتم کرم شب تاب  بهینه گردد. و اگر بدون مدل سازی امکان بهینه سازی از طریق الگوریتم وجود ندارد.

عکس خروجی برنامه در نرم افزار متلب 

برای دریافت این پروژه متلب شبیه سازی شده با شماره 09039549884 تماس بگیرید 

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه