تبدیلات محلی تصاویر در پردازش تصویر

با ما در ارتباط باشید : 09039549884

تبدیلات محلی تصاویر در پردازش تصویر

تبدیلات محلی تصاویر در پردازش تصویر از دیگر ویژگی های پردازش تصویر می باشد  در این تبدیلات مقدار شدت هر نقطه در تصویر خروجی تابعی از شدت نقاط در همسایگی یک نقطه که مشابه یکدیگر می‌باشند، است. این همسایگی فعال Kernel نامیده می‌شود.

کرنل معولاً شکل مربعی دارد به عنوان مثال 3*3 یا 5*5 از پیکسلها را پوشش می‌دهد ولی به طور کلی (1 (2n+* (1 (2n+می‌باشد. هنگامی که از تبدیلات خطی استفاده می‌شود، هر عنصر کرتل دارای ضرایب مشابه هستند. هر پیکسل با مختصاتpy,px مشخص می‌شود. چنانچه تصویر ورودی با مشخص شود، ضرایب کرنل با (I,j) k  و تصویر خروجی با    شدت هر نقطه در تصویر خروجی به صورت جمع و فون دار از شدت نقاطی که در همسایگی فعال هستند بیان می‌گردد.

 

این تبدیل برای برجسته ترکردن یک گونه از طرح در تصویر در متلب بکار می‌روند، به عنوان مثال لبه‌ها که لبه یابی از مهم ترین کاربرده در پردازش تصویر می باشد 

شکل زیر را در نظر بگیرید، شکل تصویر ورودی و کرنل 3*3 داده شده است. تصویر ورودی دارای یک لبه افقی است که از وسط تصویر رد شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده بعد از عمل محلی تنها پیکسلهایی که در وسط تصویر هستند دارای مقدار ماکزیمم هستند. در نتیجه کرنل به عنوان یک عمل کننده برای تشخیص لبه افقی عمل کرده است. برای تشخیص لبه‌های عمودی و قطری نیز می‌توان کرنلهایی را طراحی نمود. همچنین کرنل‌هایی برای تشخیص سایر طرحها بنا شده است که نقش مهمی را در بررسی زنجیرهایی از تصویر اصلی ایفا می‌کنند. یک مشکل اصلی از تبدیلات محلی، تبدیلی است که در مورفولوژی ریاضی تعریف می‌شود، این عملیات هم نیازمند تعریف کرنل است که عناصر ساختاری نامیده می‌شوند ولی عملیات تبدیلی که بر روی تصویر انجام می‌گیرد، غیرخطی است. چنین تبدیلاتی ایجاد فرسایش و یا فراخی در تصویر می‌کنند و چنانچه به یکدیگر متصل شوند تشکیل یک تبدیل پیچیده را می دهند. این تبدیل در پردازش تصاویر مدرن مهم می‌باشد مباحث این تبادیل خارج از حوصله این فصل است.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام متلب پروژه عضو شوید

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه