مدل های سیستم های خطی در پردازش سیگنال

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

مدل های سیستم های خطی در پردازش سیگنال 

در این جعبه ابزار امکان پذیر پیاده سازی چندین مدل برای نمایش سیستم های خطی تغییرناپذیر با زمان در حوزه گسسته و پیوسته موجود است . مدل های سیستم های گسسته در زمان نمایشی برای فیلترهای دیجیتال هستند . مثال هایی از آن در زیر آورده شده است . 

تابع تبدیل ،  نمایش پایه حوزه z یک فیلتر  دیجیتال است که بیان کننده فیلتر بر حسب نسبت دو چند جمله ای است . توصیف مدل تابع تبدیل برای یک فیلتر  دیجیتال در حوزهz به شکل زیر است مدل های سیستم خطی در پردازش سیگنال از اصول اصلی توانایی برنامه نویسی در پردازش سیگنال هست 

 

شکل صفر و فطب

ان مدل به شکل زیر (با صفر و قطب ها) نیز نمایش داده می شود :

در معادله بالا ضرایب p و q ریشه های ضرایب چند جمله ای های صورت و مخرج (b و a) هستند . از توابع poly و roots برای تبدیل بین این دو حالت استفاده می شود . برای مثال ضرایب یک فیلتر  ساده IIR در نوشتن کد پروژه متلب ساده را در زیر می بینید :

>>b=]‍‍2 3 4[  ;

>>a=]1 3 3 1[ ;

 

 

صفر و قطب های این فیلتر  به شکل زیر به دست می آیند 

>>q=roots(b) ;

>>p=roots(a) ;

>>k=b(1)/a(1) ;

 

 

برای بازگشت به حالت قبل نیز از دستورات زیر استفاده می شود :

>>bb=k*poly(q) ;

>>aa=poly(p) ;

 

 

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه