وظایف داده کاوی

با ما در ارتباط باشید : 9549884-0903

وظایف داده کاوی 

وظایف داده کاوی را به دو بخش زیر تقسیم می کنیم:

Prediction Tasks :

به کارگیری برخی متغیرها برای پیش گویی نادانسته ها یا ارزشهای آینده از دیگر متغیرها

Descriptive Tasks :

یافتن الگوهای  human-interpretable که داده را توضیح می دهد.

بر اساس وظایف معمول  data mining در یکی از دو دسته بندی بالا قرار می گیرند:

Classification 

Clustering

Association Rule Discovery

Sequential Pattern

Regression

Deviation Detection

Classification درگیر یافتن الگوهایی در آیتم های داده است که می تواند برای قرار دادن آن آیتم در طبقه بندی صحیح به کار رود. از Classification برای پیش گویی حوادث آینده استفاده می شود که ابزارهای کامل در متلب قابل مشاهده است.

 طبقه بندی داده برای بیشترین استفاده مؤثر و کافی می باشد.

در یک سیاست پایه برای ذخیره سازی داده کامپیوتر ، داده می تواند برمبنای ارزش بحرانی و یا نیاز دسترسی به آن طبقه بندی شود.

این نوع طبقه بندی به بهینه سازی استفاده از ذخیره داده برای اهداف چندگانه اقتصادی، تکنیکی و … تمایل دارد.

داده می تواند بر اساس شرایط مختلفی طبقه بندی شود و تنها براساس اهمیت ارتباط یا فراوانی استفاده نمی باشد. برای مثال ، داده می تواند بر اساس مفهوم عنوان ، نوع فایل ، بستر عملیاتی ، میانگین اندازه فایل بر حسب MB و GB ، زمان ایجاد، زمان آخرین دسترسی یا تغییر  و یا براساس بیشترین دسترسی توسط افراد یا مؤسسات طبقه بندی شود.

یک طبقه بندی داده خوب طرح ریزی شده ، یک سیستم برای یافتن آسان داده را پایه ریزی می کند.

طبقه بندی داده ، متدولوژی برای همتراز کردن نیازهای تجاری برای زیرسازی می باشد.

به عنوان گام اول در پیاده سازی موفق داده کاوی باید بدانیم که برای چه طبقه بندی داده انجام می شود.پس از تفهیم این مسأله ، کار اصلی  طبقه بندی کاری طولانی است و عموماً یک فرایند دستی است، اگر چه نرم افزارهایی نیز در این زمینه به ما کمک می کنند.

درخت های طبقه بندی برای پیش گویی عضوهای اشیاء یا حالات در کلاسهایی از متغیرهای وابسته طبقه بندی شده بر اساس اندازه گیری آنها برمبنای یک یا بیشتر متغیر پیشگویی کننده به کار برده می شود.

یکی از راه های ایجاد طبقه بندی ، به کارگیری درخت تصمیم می باشد.بر این اساس هدف ما یافتن بهترین درخت ممکن از داده های داده شده می باشد و هر درختی مدنظر ما نمی باشد.

در ثبت سفارش خود مشکل دارید؟ 

سفارش خود را از طریق تلگرام و واتس اپ برای ما بفرستید

برای ثبت سفارش در تلگرام کلیک کنید

پروژه آماده لازم دارید ؟ 

به فروشگاه متلب پروژه سر بزنید

فروشگاه متلب پروژه