دانلود پروژه شیوه جدید ارزیابی قابلیت کاربرد سیستم های یادگیری الکترونیک بر اساس یادگیری ماشین

قیمت اصلی 1,900,000ریال بود.قیمت فعلی 1,700,000ریال است.