دانلود پروژه پیش بینی ارزش در معرض ریسک با استفاده از نوسانات تصادفی و الگوریتم MCMC

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 800,000ریال است.