شبیه سازی دینامیکی ماشین سنکرون سه فاز در سیستم qdo

900,000ریال