شبیه سازی مدار الکتریکی دلخواه با نرم افزار متلب

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 500,000ریال است.