شبیه سازی مقاله ایجاد امضای نفوذ از طریق ناهنجاری های خوشه ای

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.