شبیه سازی و بررسی پارامترهای موتور ۳ فاز آسنکرون قفس سنجابی با خطای شکستگی میله ی رتور

قیمت اصلی 3,500,000ریال بود.قیمت فعلی 3,000,000ریال است.