شبیه سازی کنترلر موتور BLDC به روش SMC و با استفاده از شبکه عصبی

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,200,000ریال است.