فروش پروژه امنیت طرح رمز نگاری تصاویر پزشکی رنگی مبتنی بر ترکیب رنگ با استفاده از تبدیل فوریه

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 900,000ریال است.