فروش پروژه تشخیص چهره با استفاده از ترکیب ویولا جونز و شبکه عمیق

قیمت اصلی 3,500,000ریال بود.قیمت فعلی 3,000,000ریال است.