فروش پروژه دسته بندی و بازاریابی تصاویر پزشکی mri براساس محتوا با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و تکنیک الگوریتم ژنتیک

قیمت اصلی 1,700,000ریال بود.قیمت فعلی 1,600,000ریال است.