فروش پروژه شناسایی توده های غیرطبیعی در تصاویر ماموگرافی دیجیتال

قیمت اصلی 1,300,000ریال بود.قیمت فعلی 1,200,000ریال است.