فروش پروژه شناسایی تومورهای مغزی با الگوریتم DBSCAN

قیمت اصلی 2,200,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.