فروش پروژه شناسایی پارامترهای اتصال در سیستم های غیرخطی دارای رزونانس داخلی

قیمت اصلی 1,700,000ریال بود.قیمت فعلی 120,000ریال است.