پروژه آنالیز کالکتور صفحه تخت خورشیدی براساس تحلیل انرژی و اگزرژی

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.