پروژه افته درس مدیریت مالی

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,200,000ریال است.