پروژه بررسی تاثیر استفاده از پوست کوسه و نقش نانو مواد در پوشش ضدخزه بدنه در شناور های دریایی بر کاهش نیروی پسا

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.