پروژه بررسی تغییرات دمای سوخت در حین انبساط در طول اریفیس در فلوئنت

قیمت اصلی 1,200,000ریال بود.قیمت فعلی 900,000ریال است.