پروژه تحلیل عددی جریان در لوله مارپیچ با مقطع حلقوی

قیمت اصلی 4,500,000ریال بود.قیمت فعلی 4,000,000ریال است.