پروژه تعقیب حرکت عنبیه چشم با متلب

قیمت اصلی 1,800,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.