پروژه جبران کننده سنکرون استاتیکی STATCOM

قیمت اصلی 500,000ریال بود.قیمت فعلی 300,000ریال است.