پروژه جبران کننده سنکرون استاتیکی STATCOM

300,000ریال