پروژه سگمنتیشن کردن تصاویر با متلب

قیمت اصلی 500,000ریال بود.قیمت فعلی 400,000ریال است.