پروژه سیستم VSC HVDC به همراه ژنراتور سنکرون و توربین

قیمت اصلی 800,000ریال بود.قیمت فعلی 400,000ریال است.