پروژه شبکه قدرت را با ساختار مرتبه اول برای ژنراتور و توربین

قیمت اصلی 1,700,000ریال بود.قیمت فعلی 1,500,000ریال است.