پروژه شبیه سازی بررسی روش شناسایی تلفات غیرفنی برای تشخیص NTL

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.