پروژه شبیه سازی سیستم توربین بادی مجهز به DFIG در نرم افزار Simulink

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 2,000,000ریال است.