پروژه شبیه سازی سیستم IEEE با 10 ژنراتور و 39 باسه

قیمت اصلی 1,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,000,000ریال است.