پروژه شبیه سازی سیستم IEEE با 10 ژنراتور و 39 باسه

1,000,000ریال