پروژه شبیه سازی ژنراتور القایی با توربین بادی سرعت ثابت

1,800,000ریال