پروژه شبیه سازی pid تطبیقی با شبکه عصبی با الگوریتم پرنده

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 800,000ریال است.