پروژه شناسایی خودکار رفتار ماهی ها از روی فیلم با یادگیری عمیق

قیمت اصلی 1,000,000ریال بود.قیمت فعلی 800,000ریال است.