پروژه طراحی روتور و بهینه سازی سه فاز موتور رلوکتانس سنکرون استارت خطی با ماکسول

4,000,000ریال