پروژه مباحث خوشه بندی و روش های c means و فازی c means

قیمت اصلی 2,500,000ریال بود.قیمت فعلی 1,800,000ریال است.